SMOOTHIE RIDDIM [PROMO] 2019

PRODUCTION/LABEL: VYBZ KARTEL MUZIK
TRACK LIST:
01. JODI – ONLY BIG
02. SIKKA RYMES – BADMIND
03. LISA HYPER – ALL OVA
04. VYBZ KARTEL – SMOOTHIE